Korteth është një kompani e zhvillimit të softuerit (software) me seli në Kosovë dhe Suedi. Biznesi ynë kryesor është shkrimi i softuerit dhe zhvillimi i platformave të qëndrueshme dhe me të ardhme të sigurtë, aplikacioneve të internetit dhe të celularëve, si dhe ofrimi i shërbimeve të konsulencës për partner që janë të interesuar për software outsourcing, Internet-of-Things (IoT), si edhe 'qëndrueshmëria dhe dixhitalizimi'. Korteth është një kompani e re me një fuqi punëtore të re dhe ambicioze.

Pse na zgjedhin Ne

 • Elegant Themes
  Plotësimi i kërkesave të klientit përmes angazhimit të hershëm në procesin e dizajnimit dhe komunikimit të vazhdueshëm me ekipin tonë.
 • Elegant Themes
  Mundësia për konsumatorët që të kthehen me opinion dhe pershtypje mbi dërgesat dhe marrin pjesë aktive në formësimin e produktit/kërkesave.
 • Elegant Themes
  Ekip tejet i motivuar dhe i fokusuar në dhënien e produktit më të mirë të mundshëm për konsumatorin.
 • Elegant Themes
  Dërgesa të shpeshta me softuer funksionalë.